Regulamin Covid-19

ZASADY OBSŁUGI KLIENTA I FUNKCJONOWANIA BIURA ARTUS W CZASIE PANDEMI

1.Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami przebywającymi w pomieszczeniu biurowym, a niebędącymi pracownikami biura.

2.Wszystkie osoby przebywające w biurze obowiązuje noszenie maseczek.

3.W przypadku dokonywania zakupu wybranej oferty, Klient oświadcza, że:

  • Jest zaszczepiony i posiada Unijny Certyfikat COVID w postaci elektronicznej, bądź w postaci papierowej;
  • Nie jest zaszczepiony, ale posiada ujemny wynik testu, wykonanego na 72 godz. przed podróżą
  • jest świadomy aktualnie obowiązujących zasad przeciwdziałania COVID-19 tak w Polsce, jak również w kraju docelowym
  • został poinformowany o obowiązku posiadania wypełnionego formularza COVID-19 – jeżeli taki jest wymagany, oraz karty lokacyjnej po przekroczeniu granic: Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.
  • będzie przestrzegał zasad przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących w ośrodku wczasowym/hotelu, w którym wykupił pobyt na podstawie Umowy-skierowania
  • znane mu są informacje przedstawione na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia